Dịch vụ

DỊCH VỤ PHỎNG VẤN THỬ

Công việc RD

Lợi ích phỏng vấn thử

Hiểu biết hơn về công việc định phỏng vấn thường gặp

Hiểu rõ về điểm mạnh và điểm yếu của công việc

Hiểu rõ về cơ hội phát triển và một số giải pháp đạt cách thức đó

Đăng ký phỏng vấn

25/6/2023.

Trưởng phòng RD

Công việc QA/QC

Lợi ích phỏng vấn thử

Hiểu rõ hơn về vai trò QC; QA trong doanh nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm.

Các kiến thức và kỹ năng cần có để trở thành QC hoặc QA.

Hiểu rõ về cơ hội thăng tiến và phát triển của QC; QA

Đăng ký phỏng vấn

25/6/2023.

Trưởng phòng QA/QC

Công việc sản xuất

Lợi ích phỏng vấn thử

Hiểu rõ về chức năng nhiệm vụ của bộ phận sản xuất. Hiểu rõ về bản mô tả công việc của nhân viên sản xuất, trưởng phòng sản xuất.

Hiểu rõ về các kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để hoàn thành tốt nhân viên sản xuất, trưởng phòng sản xuất.

Hiểu rõ về cơ hội phát triển và một số giải pháp đạt cách thức đó

Đăng ký phỏng vấn

25/6/2023.

Trưởng phòng sản xuất

Sale & Marketing

Lợi ích phỏng vấn thử

Hiểu rõ về bản mô tả công việc của phòng kinh doanh, phòng sale, phòng marketing.

Hiểu rõ về các kiến thức và kỹ năng cần có khi làm sale và marketing

Giúp bạn hiểu rõ lộ trình phát triển sự nghiệp cùng sale và marketing

Đăng ký phỏng vấn

25/6/2023.

Trưởng phòng sale và marketing

Dược sĩ bán thuốc

Lợi ích phỏng vấn thử

Hiểu rõ hơn về nhiệm vụ, công việc của dược sĩ bán thuốc

Hiểu rõ về kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành dược sĩ bán thuốc

Hiểu rõ về cơ hội phát triển của nghề nghiệp dược sĩ bán thuốc

Đăng ký phỏng vấn

25/6/2023.

Cửa hàng trưởng

Trình dược viên

Lợi ích phỏng vấn thử

Hiểu biết hơn về công việc định phỏng vấn thường gặp

Hiểu rõ về điểm mạnh và điểm yếu của công việc

Hiểu rõ về cơ hội phát triển và một số giải pháp đạt cách thức đó

Đăng ký phỏng vấn

25/6/2023.

Trình dược viên

Du lịch/Nhà hàng...

Lợi ích phỏng vấn thử

Hiểu biết hơn về công việc định phỏng vấn thường gặp

Hiểu rõ về điểm mạnh và điểm yếu của công việc

Hiểu rõ về cơ hội phát triển và một số giải pháp đạt cách thức đó

Đăng ký phỏng vấn

25/6/2023.

Trưởng phòng RD