Đồng Tháp

Bởi phungdang37@gmail.com

Cửa hàng trưởng

Đăng nhập hệ thống bán hàng Tiếp cận và tìm hiểu mong muốn khách hàng Chẩn đoán, kê đơn, bán thuốc/ sản phẩm Tư vấn và hướng dẫn liều dùng, cách dùng sản phẩm/ thuốc. Tư vấn, giới thiệu và bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và vật tư – thiết bị y tế