Tin tức

By admin

Làm sao để sinh viên ra trường có khả năng làm việc tốt

Image

Hiện nay, rất nhiều trường từ đại học, cao đẳng và trung cấp đào tạo nguồn nhân lực. Tuy vậy các doanh nghiệp nhận thấy rằng sinh viên ra trường có khả năng làm việc chưa cao từ kiến thức, kỹ năng và thái độ.
Điều này đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải thay đổi lớn về cách đào tạo của mình. Trong đó các cơ sở đào tạo cần phải triển khai đào tạo gắn với thực tiễn, trang bị khả năng của người học ngay từ khi đang học.
Một ví dụ về đào tạo dựa theo phương pháp: Đào tạo theo tình huống (Case Study); Đào tạo theo vấn đề (Problem based learning); Đào tạo theo dự án (Project based learning) và Module hóa chương trình đào tạo với sự đánh giá theo mỗi module tại chương trình trung cấp dược, trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành liên kết với Viện Đào tạo và Phát triển Công nghệ Hóa Dược IMTAT Thực hiện.

Xem đầy đủ thông tin tại link
https://imtat.edu.vn/2023/12/29/danh-gia-nang-luc-sinh-vien-duoc-imtat-nguyen-tat-thanh-module-duoc-si-ban-hang/

Chia sẻ:

Comments (03)

Image

Sara Alexander

  • Product Designer, USA || 35 minutes ago

Lorem Ipsum is simply dummy text of printing and typesetting industry has been industry standard dummy text ever since the galley and scrambe make type specimen book has surived not only five centuries text of the printing and typesetin indus standard dummy since the 1500s, when an unknown printer.

Reply
Image

Robert Morgan

  • Product Designer, USA || 35 minutes ago

Lorem Ipsum is simply dummy text printing and typesetting industry has been industry standard dummy text ever since and scrambe make type specimen book has surived note only five centuries text of the printing and typesetin standard since the 1500s, when an unknown printer.

Reply
Image

Rochelle Hunt

  • Product Designer, USA || 35 minutes ago

Lorem Ipsum is simply dummy text printing and typesetting industry has been industry standard dummy text ever since and scrambe make type specimen book has surived note only five centuries text of the printing and typesetin standard since the 1500s, when an unknown printer.

Reply

Leave a Comment